Németh Ádám
pedagógus, tréner
képzésben lévő coach
Matematika szakos középiskolai tanár végzettséggel, jelentős hátrányos helyzetű gyerekek nevelése során szerzett pedagógiai és vezetői tapasztalattal foglalkozik kapcsolatépítéssel, közösségfejlesztéssel, esetmegbeszéléssel, szakmai támogatással – elsősorban sajátéményalapon.
 
Bakos István
pedagógus, tanácsadó
romológus és motivációs tréner

Csoportépítéssel, oktatási és szociális intézmények fejlesztésével, roma fiatalok támogatásával, ifjúsági programok vezetésével, kortárssegítő képzéssel, pedagógusok szakmai képzésével és tanácsadással foglalkozik két évtizede.

Bakos István
Fiataloknak

koncentrációt segítő foglalkozásokat, motivációs képzéseket, stressz-és konfliktuskezelő tréningeket, hobbi alapú egyéni fejlesztést végez.

Pedagógusoknak

gyakorlatias, konkrét ismereteket és gyakorlatokat átadó, azokat egyénre adaptáló műhelymunkákat tart tanulástámogatás, figyelem, kommunikáció, csoportvezetés, stressz-és konfliktuskezelés témákban. Tantestületeknek, szakemberi csoportoknak komplex szakmai fejlesztési programokat segít kidolgozni és végrehajtani.

Szülőknek

nevelési és tanulási témában tart műhelymunkát, képzést, esetmegbeszélést, tanácsadást.

Képződött:

indoor és outdoor csapatépítés, egészségfejlesztés, beszélő testek és disputa kommunikációs tréningek, motivációs tanácsadás, stresszkezelési technikák, kooperatív oktatási módszerek, játszmamentes együttműködés és szervezetfejlesztés területeken.

Erőssége:

a megrendelő igényeire, a fizikai és más körülményekre szabott oktatás, illetve a résztvevők személyes kommunikációs stílusában való megszólalás.

Pedagógiai hitvallása:

hogy mindenkit a maga problémájának, személyiségének, adottságainak és igényeinek megfelelően kell támogatni.

Gárdonyban él feleségével és négy gyermekével. Szabadidejében sportol, kertészkedik és olvas.
Németh Ádám
Fiataloknak

élményalapú közösségépítést, önismeretet, pályaorientációt és tanulásmódszertant valósít meg – lemorzsolódás csökkentése és fejlődés céljából.

Pedagógusoknak

tematikus, pedagógiai témájú, sajátélményalapú tréningeket vezet, szupervízionál.

Szülőknek

nevelési és tanulási témában tart műhelymunkát, képzést, esetmegbeszélést.

Képződött:

élménypedagógia, tapasztalati tanulás, agressziókezelés és megoldásfókuszú coaching területén is.

Erőssége:

a csoport erőforrásaira építő, igényeket rugalamasan beépítő, hatékony megoldáskeresést támogató facilitálás.  

Pedagógiai hitvallása:

hogy tudatos támogatással a gyerekcsoportok képessé tehetők saját tanulásuk és fejlődésük eredményes szabályozására.

Székesfehérváron él feleségével és négy gyermekével. Szabadidejében fallabdázik, kertészkedik és olvas. Eseti jelleggel önkénteskedik. Katolikus vallását megéli és gyakorolja.